Feeds:
Berichten
Reacties

Agenda!

Binnenkort nog niks…

Heb je leuke actie-ideeën? Mail dan naar onderwijsactie at gmail punt com!

Advertenties

Nijmegen, 19 mei 2010 – Nijmeegse studenten van verschillende achtergronden, opleidingen en verenigingen trekken op 21 mei naar Amsterdam om het Museumplein te pleiten voor investeringen in het hoger onderwijs. De studenten staan voor goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Om 11:30 uur verzamelen zij zich op het Stationsplein in Nijmegen. Elke student is van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.

De bezuinigingsplannen, zoals het invoeren van een leenstelsel en het verhogen van collegegelden, dreigen ervoor te zorgen dat studeren niet meer voor iedereen mogelijk is. Wel of niet studeren moet een keuze van ambitie zijn. Het invoeren van een leenstelsel kan er echter voor zorgen dat studeren steeds meer een financiële keuze wordt. Bovendien zadelt een dergelijk stelsel mensen op met een studieschuld die ze misschien niet terug kunnen betalen. Hoger opgeleiden zijn volgens de studenten onmisbaar voor onze kenniseconomie, in de breedste zin van het woord, daar moet dus in geïnvesteerd worden.

Voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR), Bob van Dijk verduidelijkt: “De toegankelijkheid van ons hoger onderwijs, waar in het verleden zo hard voor is gestreden, wordt nu overboord gegooid. Het is voor iedere student belangrijk om er bij te zijn op 21 mei om daarmee een krachtig signaal af te geven aan politiek Den Haag.” Dat er nu lang genoeg op het onderwijs en studenten is bezuinigd blijkt uit de brede steun voor de manifestatie op 21 mei. Steeds meer studentenvertegenwoordigers spreken uit dat ook voor hun organisatie en achterban toegankelijk hoger onderwijs van groot belang is en dat deze toegankelijkheid bedreigd wordt door de komende bezuinigingen.

Studentenvakbond AKKU is betrokken bij de organisatie van 21 mei. De vakbond  is er samen met de medezeggenschap op de universiteit, de hogeschool en verschillende verenigingen in geslaagd om een brede coalitie te vormen. Colleges van bestuur, studie- en studentenverenigingen, facultaire raden en andere studentenorganisaties roepen hun achterban op om op 21 mei naar Amsterdam te gaan.

De volgende Nijmeegse organisaties hebben toegezegd 21 mei te steunen:

College van Bestuur Radboud Universiteit Nijmegen

College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen

College van Bestuur ROC Nijmegen

Universitaire Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen

Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen

Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus

Nijmeegse Studentenvereniging Ovum Novum

Alternatieve Studentenvereniging Karpe Noktem

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

Facultaire studentenraad Filosofie

Facultaire studentenraad Letteren

Facultaire studentenraad Managementwetenschappen

Facultaire studentenraad Medische wetenschappen

Facultaire studentenraad Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica

Student-assessor Faculteit der Letteren

Student-assessor Faculteit der Religiewetenschappen

Student-assessor Faculteit der Managementwetenschappen

Faculteitsvereniging AWAZ, Theologie en religiewetenschappen

Medische Faculteitsvereniging Nijmegen, Geneeskunde

Studievereniging BeeVee, (Medische) Biologie

Studievereniging ESV, Economie

Studievereniging FC Sophia, Filosofie

Studievereniging Milieuprisma, Milieu- maatschappijwetenschappen

Studievereniging Mycelium, Communicatiewetenschap

Studievereniging Leonardo da Vinci, Natuurwetenschappen

Studievereniging Sigma, Cluster moleculaire wetenschappen

Studievereniging SpiN, Psychologie

Studievereniging Synergy, Bedrijfskunde

Studievereniging Umoja, Culturele Antropologie en Onwikkelingsstudies

Studievereniging USA, American Studies

Studentenfotografievereniging de Cycloop

Studentenvakbond AKKU

Nijmegen, 25 april – Vanochtend heeft een groep studenten bij het PvdA-congres opgeroepen om de studiefinanciering te behouden. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de toegankelijkheid van het onderwijs in gevaar komt vanwege financiële redenen. Volgens de studenten zorgt het afschaffen van de studiefinanciering voor een gemiddelde studieschuld van minstens 30.000 euro.

De PvdA verdedigde haar voorstel door te stellen dat afgestudeerden met lage inkomsten naar draagkracht terug moeten betalen. Jonas Sweep, voorzitter van de Nijmeegse studentenvakbond AKKU: “Dit argument is misleidend. Door het aflossen naar draagkracht, betaal je niet minder. Je doet er veel langer over om je schuld terug te kunnen betalen en vanwege de rente over je studieschuld betaal je zelfs meer.” Een verpleegkundige en een tandheelkundige studeren allebei ongeveer even lang, maar een tandarts is na een paar maanden van zijn studielening af, terwijl een verpleegkundige mogelijk levenslang aan een schuld vastzit.

PvdA-leider Cohen, die met de studenten in debat ging, lijkt het probleem van minder draagkrachtige studenten ook in te zien. Hij probeerde de studenten gerust te stellen door te verzekeren dat er alleen terugbetaald hoeft te worden als het inkomen dat toelaat. Volgens Cohen is het stelsel zoals hij dat voor zich ziet, prima uit te leggen en zal hij studentensteden afreizen om dit te gaan doen.

De studenten hopen dat hij woord houdt en hebben hem alvast uitgenodigd  om op 21 mei op het Museumplein te strijden voor goed en toegankelijk hoger onderwijs.

Nijmegen 24 april 2010 – Bezorgde studenten zullen zondagochtend bij het landelijke PvdA-congres in Nijmegen actievoeren. Zij willen hiermee congresgangers oproepen om het afschaffen van de studiefinanciering uit het partijprogramma van de PvdA te schrappen. De studenten zijn teleurgesteld in de PvdA die al jaren roept te willen investeren in hoger onderwijs, maar nu keihard wil bezuinigen op studenten. De actievoerders vrezen voor de toegankelijkheid van het onderwijs.

De PvdA stelt in het conceptprogramma voor om de studiefinanciering te vervangen door een “sociaal leenstelsel”. Jonas Sweep, voorzitter van de Nijmeegse Studentenvakbond AKKU: “Het woord ‘sociaal’ is hier erg misleidend.. Juist jongeren uit armere gezinnen zullen niet meer kunnen studeren. Voor hen is het risico op een torenhoge studieschuld hoger, de angst om te lenen veel groter. Het is dus een heel asociaal stelsel.”

Verschillende onderzoeken bevestigen dit beeld. Eénvijfde van de studenten stopt met studeren als de studiefinanciering wordt afgeschaft, blijkt uit een enquête van de LSVb onder 14.000 studenten, scholieren en ouders. Van de scholieren geeft maar liefst 42% aan niet eens te gaan beginnen met studeren. Uit onderzoek van het Nijmeegse onderzoeksbureau IOWO blijkt dat studenten gemiddeld 39 uur per week besteden aan studie en bijbanen en een groeiend percentage (52% in 2009 tegen 41% in 2007) bang is voor een hoge studieschuld na afstuderen. Saillant detail is dat de PvdA’er Ronald Plasterk weigerde tijdens zijn ministerschap onderzoek te doen naar de gevolgen van het afschaffen van de studiefinanciering.

De studenten vinden dat de PvdA haar ogen sluit voor de feiten. Sweep: “Juist de PvdA zou vanuit haar beginselen het onderwijs toegankelijk moeten houden voor iedereen. Wat ben je voor een arbeiderspartij als je kinderen uit arbeidersgezinnen de toegang tot het hoger onderwijs ontzegt?” De studenten willen de discussie aangaan met ieder partijlid dat het congres bezoekt.

Verschillende lokale afdelingen van de PvdA hebben amendementen ingediend om het asociale leenstelsel uit het verkiezingsprogramma te schrappen. De studenten hopen dat de congresgangers verstandiger zijn dan de schrijvers van het verkiezingsprogramma.

Het was een gezellig feestje vandaag in Nijmegen. De dj CEO draaide pompende drumm&bass, er werd geflyerd en met een petitie rondgelopen. Tot grote consternatie van de beveiligers was er ook een bannerdrop vanaf het dak van de loopbrug.

Els van Vessem van het Nijmeegs Onderwijs Platform (NOP) opende met een toespraak en de oproep om naar de fietsdemonstratie in Den Haag te komen op aankomende donderdag. Gerard Oosterwijk (voorzitter Landelijke Studenten Vakbond), Frank Hemmes (Comité SOS), Maarten Venhovens (HAN-student) en Jasper van Dijk (kamerlid SP) spraken de aangestroomde massa eveneens toe en eisten investeringen bij het hoger onderwijs in plaats van bezuinigingen.

DJ CEO zorgde ondertussen voor stevige beats, wat voor enige woede bij de universiteitswoordvoerder zorgde (“Dit is geen disco!”). De beveiligers beloofden dat de studenten die op het dak stonden, gearresteerd zouden worden, maar niets bleek minder waar.

De Nijmeegs studenten hebben luid van zich laten horen en hopen jullie allemaal deze donderdag om 14:00 op Het Plein in Den Haag te zien. Studenten uit Nijmegen kunnen zich om 11:30 verzamelen op het centraal station, en het NOP zorgt voor fietsvervoer. Een student heeft niets, behalve een fiets. Fiets met ons mee tegen de bezuinigingen!

Foto’s door Inge Vugs, de Cycloop

21 maart 2010 – Aankomende maandag houdt het Nijmeegs Onderwijs Platform (NOP) een manifestatie op het Erasmusplein op de Radboud Universiteit. In de pauze, tussen half 1 en half 2, zullen verschillende prominenten hun visie geven op de onderwijsbezuinigingen. Onder de sprekers zijn Jasper van Dijk van de SP en Gerard Oosterwijk van de Landelijke Studentenvakbond (LSVB). Een dj zal het geheel muzikaal ondersteunen. De studenten willen hiermee een stevig geluid laten horen tegen de dreigingde bezuinigingen op onderwijs.

“Het is belangrijk dat de studenten juist nu hun stem laten horen”, aldus Els van Vessem, woordvoerder van het NOP. “We moeten de politiek naar ons laten luisteren. Bezuinigen op hoger onderwijs en studenten, is zelfs ten tijde van crisis, een ontzettend slecht idee. Met deze actie hopen we alle studenten aan de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hiervan bewust te maken. En te enthousiasmeren om mee te doen met toekomstige acties natuurlijk.”

Naast informeren, is de actie tevens bedoeld om studenten uit te nodigen naar Den Haag op donderdag 25 maart. Die dag vindt daar een landelijk fietsdemonstratie plaats tegen de onderwijsbezuinigingen en voor het behoud van de studiefinanciering. Het NOP verzorgt het vervoer van de fietsen vanaf Nijmegen centraal.